top of page

Privātuma politika vietnei www.zobarstsjelgava.lv

 

Aidenzone Margarita - ārsta prakse zobārstniecībā

Iestādes kods: 090077213

Adrese: Krišjāņa Barona iela 17 - 4, Jelgava, LV-3001


1. Ievads
 

Aidenzone Margarita - ārsta prakse zobārstniecībā, turpmāk tekstā - Pārzinis), vietnē www.zobarstsjelgava.lv (turpmāk - Vietne) apstrādā šādus personas datus, kas iegūti no datu subjekta - Vietnes lietotāja (turpmāk - Lietotājs). ).


Pārzinis rūpējas par Lietotāja privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Lietotāja tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem - Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 brīva pārvietošanās (regula) un citi piemērojamie tiesību akti par privātumu un datu apstrādi.

Paturot to prātā, Pārzinis ir izstrādājis šo privātuma politiku, lai sniegtu Lietotājam regulā prasīto informāciju.
Privātuma politika attiecas uz datu apstrādi neatkarīgi no formas un / vai informācijas nesēja, kurā Lietotājs sniedz personas datus (Vietnē, papīra formā, personīgi vai pa tālruni).
Pārzinis patur tiesības jebkurā laikā mainīt šos noteikumus. Vietnes apmeklētāja pienākums ir patstāvīgi pārbaudīt Vietnes saturu, vai nav izmaiņu Noteikumos.

2. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

Pārzinis ir Aidenzone Margarita - ārsta prakse zobārstniecībā, Iestādes kods: 090077213. Pārziņa adrese ir Krišjāņa Barona iela 17 - 4, Jelgava, LV-3001, Latvija, vietne -
www.zobarstsjelgava.lv, e- pasts: m.aidenzone@inbox.lv, tālrunis: +371 29 412 407.


3. Personas datu apstrādes mērķi, kā arī apstrādes juridiskais pamats

Ja Lietotājs iesniedz personas datus Pārzinim pa tālruni, izmantojot Vietnes kontaktu veidlapas, e-pastu vai cita veida pastu, mēs šo informāciju paturam un izmantojam, lai izpildītu vai noslēgtu attiecīgu pakalpojumu līgumu, tostarp klienta identifikāciju; līguma sagatavošana un noslēgšana; pakalpojumu sniegšana (lai izpildītu līgumsaistības); klientu apkalpošana; iebildumu izskatīšana un apstrāde; klientu lojalitātes veidošana; maksājumu un norēķinu administrēšana; parādu piedziņa un piedziņa; faktu pierādīšana, vietnes uzturēšana un veiktspējas uzlabošana; uzņēmējdarbības plānošana un analīze; plānošana un grāmatvedība.

Mēs arī apstrādāsim šos datus, lai sniegtu informāciju valsts iestādēm un izmeklētājiem gadījumos un tiktāl, ciktāl to prasa ārējie likumi un noteikumi.

Datu apstrādes juridiskais pamats ir līguma noslēgšana un izpilde, likumu un noteikumu izpilde saskaņā ar Klienta datu subjekta piekrišanu, mūsu likumīgās intereses (piemēram, klienta identitātes pārbaude pirms piegādes efektivitātes noslēgšanas utt.)

4. Personas datu kategorijas

Personas datu kategorijas - vārds, uzvārds, personas kods, e-pasta vai pasta adrese, IP adrese, tālruņa numurs, ziņojuma saturs utt.

5. Personas datu saņēmēju kategorijas

Dati tiek izpausti tiem kontroliera darbiniekiem, kuriem tie nepieciešami tiešai pienākumu veikšanai, lai izpildītu vai noslēgtu attiecīgo pakalpojumu līgumu.
Personas datu vākšanai un izmantošanai mēs daļēji izmantojam ārpakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, kuri saskaņā ar līgumu stingri ievēro mūsu norādījumus un kurus mēs pastāvīgi kontrolējam pirms pakalpojuma izmantošanas.

6. Datu subjektu kategorijas

Datu subjektu kategorijas - esošie, bijušie un potenciālie Pārziņa klienti, kā arī citas personas, kas izsaka vēlmi sazināties ar Pārzini.

7. Datu pārsūtīšana ārpus Latvijas

Saņemtos datus nav paredzēts pārsūtīt ārpus Latvijas, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas, kā arī tie netiks pārsūtīti nevienai starptautiskai organizācijai. Tajā pašā laikā, ņemot vērā to, ka Vietne ir saistīta ar Google un Facebook, Pārzinis nevar garantēt, ka šie uzņēmumi nepārsūtīs datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas.

8. Datu glabāšanas ilgums

Mēs apstrādājam un glabājam Lietotāja personas datus, ja vien jebkurai no pusēm ir juridisks pienākums saglabāt datus.
Pēc šo apstākļu izbeigšanās un, ja vien mūsu datu aizsardzības instrukcijās nav norādīts citādi, mēs izdzēšam personas datus vēlākais trīs mēnešus pēc tam, kad vairs nav sākotnējā datu glabāšanas iemesla, ja vien mums nav juridiska pienākuma turpināt šādu datu glabāšanu (piemēram, , bet ne tikai grāmatvedības vai tiesvedības vajadzībām).

9. Datu subjekta piekļuve personas datiem

Datu subjektam ir tiesības piekļūt datu subjekta personas datiem viena mēneša laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas.
Lietotājs var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību izmantošanu personīgi, rakstot uz Pārziņa juridisko adresi (uzrādot viņa personu apliecinošu dokumentu), pa pastu vai pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu;
Saņemot Lietotāja pieprasījumu par savu tiesību izmantošanu, Pārzinis pārbauda Lietotāja identitāti, novērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Lietotājam ir tiesības saņemt likumā noteikto informāciju par savu datu apstrādi, tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem un lūgt, lai Pārzinis tos papildina, labo vai dzēš, ierobežo apstrādi vai iebilst (līgumu slēgšana vai izpilde). Datu subjektam nav tiesību saņemt informāciju, ja šāda izpaušana ir aizliegta ar valsts tiesību aktiem, valsts aizsardzību, sabiedrības drošību, krimināllikumu vai ar mērķi nodrošināt valsts finanšu intereses nodokļu jautājumos vai finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību un makroekonomisko analīzi. .

10. Sīkdatņu apstrāde

Vietne vāc datus par apmeklētājiem, ļaujot Vietnes resursdatoram novērtēt Vietnes lietderību un to, kā to varētu uzlabot.
Pārzinis pastāvīgi pilnveido Vietni, lai uzlabotu tās lietošanu, tāpēc Pārzinim ir jāzina, kāda informācija ir svarīga Vietnes apmeklētājiem, cik bieži viņi apmeklē šo Vietni, kādas ierīces un pārlūku izmanto, no kāda reģiona nāk un kādu saturu viņi lasīja vislabāk.

Kontrolieris izmanto Google Analytics, kas kontrolierim ļauj analizēt, kā apmeklētāji izmanto vietni. Par to, kā darbojas Google Analytics pamati, varat uzzināt Google mājaslapā
https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lv&ref_topic=6157800. Pārzinis savāktos datus izmanto savām tiesiskajām interesēm, lai labāk izprastu Vietnes apmeklētāju vajadzības un uzlabotu Piekļuvi Pārziņa publiskajai informācijai. Apmeklētājs jebkurā laikā var pārtraukt datu vākšanu pakalpojumā Google Analytics, kā aprakstīts vietnē https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Vietne, kurā mitinās Vietne, var ierakstīt apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (izmantoto ierīci, pārlūkprogrammu, IP adresi, piekļuves datumu un laiku). Šajā punktā minētie dati tiek izmantoti tehniskiem mērķiem: lai nodrošinātu Vietnes pareizu darbību un drošību un izmeklētu iespējamos drošības incidentus. Šajā punktā minēto datu vākšanas pamats ir Pārziņa tiesiskā interese nodrošināt Vietnes tehnisko pieejamību un integritāti.

Sīkdatnes ir mazi faili, kurus pārlūks glabā apmeklētāja datorā katru reizi, kad apmeklētājs apmeklē Vietni, ciktāl tas noteikts apmeklētāja datora pārlūka iestatījumos. Atsevišķas sīkdatnes tiek izmantotas, lai atlasītu un piemērotu informāciju un reklāmas apmeklētājam, pamatojoties uz apmeklētāja iepriekš apskatīto saturu, tādējādi padarot Vietnes lietošanu vienkāršu, ērtu un personalizētu apmeklētājam. Plašāku informāciju par sīkdatnēm, kā arī par sīkdatņu dzēšanu un pārvaldīšanu var atrast vietnē
www.aboutcookies.org.

Vietne izmanto sīkfailus, lai apkopotu lietotāju IP adreses un pārlūkošanas informāciju un ļautu Vietnei atcerēties apmeklētāja izvēli. Sīkdatnes ļauj Pārzinim sekot Vietnes datu plūsmai un lietotāju mijiedarbībai ar Vietni - Pārzinis šos datus izmanto, lai analizētu apmeklētāju uzvedību un uzlabotu Vietni. Sīkdatņu izmantošanas juridiskais pamats ir Pārziņa likumīgā interese nodrošināt Vietnes funkcionalitāti, pieejamību un integritāti.

Apmeklētājs var kontrolēt un / vai izdzēst sīkdatnes pēc savas izvēles. Plašāka informācija par šo procesu ir pieejama šeit:
www.aboutcookies.org. Apmeklētājs var izdzēst visus sīkfailus savā datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt, lai bloķētu sīkfailu ievietošanu datorā. Apmeklētājs var atteikties no sīkdatnēm pārlūka izvēlnē vai vietnē https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Lai veiktu nepieciešamos iestatījumus, apmeklētājam ir jāiepazīstas ar sava pārlūka noteikumiem. Sīkdatņu bloķēšanas gadījumā apmeklētājam būs manuāli jāpielāgo iestatījumi katru reizi, kad viņš apmeklē vietni, un daži pakalpojumi un funkcijas var nedarboties.

Tikai Administrators, kas atbild par šādu datu analīzi, var piekļūt statistikai par Vietnes apmeklētājiem.
Ja vien nav norādīts citādi, sīkdatnes tiek glabātas visā darbības laikā, par kuru tās tika apkopotas un pēc tam izdzēstas.
Gadījumā, ja Pārziņa vietnei ir foruma vai komentāru opcija, tad Vietne saglabās IP adresi, kā arī paša apmeklētāja sniegtos datus. Sīkdatnes, kas satur šos datus, jūsu ērtībai var tikt uzglabātas vienu gadu (lai nākamajā reizē vairs nebūtu jāraksta vēlreiz).

11. Trešo personu vietnes

Mēs varam sadarboties ar trešām pusēm, kuras ir pilnvarotas izvietot trešo pušu sīkfailus mūsu vietnēs vai mūsu pakalpojumos, lietotnēs un rīkos ar jūsu piekrišanu. Šie pakalpojumu sniedzēji ļauj mums nodrošināt jums labāku, ātrāku un drošāku vietnes pieredzi. Ņemiet vērā, ka uz trešo personu sīkdatnēm attiecas trešās puses konfidencialitātes politika, tāpēc mēs neesam atbildīgi par šīm konfidencialitātes politikām.
Vietnē ir instalēts Facebook pikseļu rīks. Šī rīka mērķis ir pielāgot saturu un reklāmas Facebook lietotājiem. Lai uzzinātu vairāk par Facebook konfidencialitātes politiku, noklikšķiniet šeit
https://www.facebook.com/about/privacy/. Reklāmu iestatījumus var mainīt arī savā Facebook profilā.

12. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē

Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā). Dokumenti tiek pieņemti Datu valsts inspekcijā pa pastu, elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstīti dokumenti), un tos var atstāt Blaumama ielā 11/13, Rīgā, 1. stāva pastkastītē. Datu valsts inspekcija pieņem e-pastus, kas saņemti uz e-pasta adresi
info@dvi.gov.lv.

13. Privātuma politikas derīgums

Mēs paturam tiesības laiku pa laikam mainīt un papildināt šīs privātuma politikas saturu, lai precizētu aprakstu par to, kā mēs apstrādājam jūsu datus.
Paturot to prātā, mēs iesakām regulāri pārskatīt šo privātuma politiku, lai jūs informētu par jūsu personas datu apstrādi Vietnē.

bottom of page